Ga naar de inhoud

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash: “Bitcoin Cash is peer-to-peer electronic cash for the Internet. It is fully decentralized, with no central bank and requires no trusted third parties to operate.” Rondom Bitcoin en Bitcoin Cash is momenteel veel ophef. Niet alleen de omtrent het gebruik van de Bitcoin naam, maar ook wat de waarde nu eigenlijk is. Bitcoin Cash is ‘gratis’ ontstaan vanuit de afsplitsing. Aanhangers blijven bij Bitcoin Cash en het gebruik van BCC. Tegenstanders zien Bitcoin Cash als BCash en hanteren BCH. De tijd zal uitwijzen wat Bitcoin Cash gaat brengen.

Waar kan ik BCH kopen of verkopen?

Koop of verkoop Bitcoin Cash via LiteBit. Litebit is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zoetermeer wat de mogelijkheid biedt om de Bitcoin cash te plaatsen op hun eigen wallet. Op deze manier zijn uw coins veilig opgeslagen en kunt u deze op ieder moment laten uitbetalen. Ook is het mogelijk om de coins te versturen naar uw eigen wallet.

Wat is Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash is een harde afsplitsing (hard fork) van de Bitcoin blockchain om via aanpassing van de blokgrootte de schaalbaarheid van Bitcoin te vergroten. Bitcoin Cash kent een blokgrootte van 8 MB. (in tegenstelling tot huidige 1 MB bij Bitcoin) Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt van SegWit. Het achterliggende protocol van Bitcoin Cash is via de software Bitcoin ABC geïmplementeerd en meerdere software clients worden voorzien. Met Adjustable Blocksiz Cap (ABC) is de weg vrij voor grotere blokken dan 1 MB.

Waarom Bitcoin Cash?

Schaalbaarheid van het Bitcoin protocol is een onderwerp dat al lange tijd binnen de Bitcoin community speelt. Fervente voorstanders van het verhogen van het aantal Bitcoin transacties noemen het vergroten van de blokken de oplossing. Verschillende BIPs (Bitcoin Improvement Protocol) zijn aangedragen en lang leek de richting onbekend te zijn. De SegWit2x oplossing welke tijdens de New York Agreement (24 mei 2017) werd voorgedragen en door een meerderheid werd geaccepteerd, bleek aanvankelijk rust te brengen in het debat rond schaalbaarheid. Bitcoin Cash werd alleen als laatste redmiddel gezien door Bitmain. Het Chinese Bitmain produceert onder andere ASIC miners en heeft en ‘beheert’ mining pools en exchanges. Bitmain steunde SegWit2X en met de signalering van BIT91 leek de rust teruggekeerd in de Bitcoin community. Met BIT91 werd een voorgesorteerd op SegWit en later de aanpassing van de blokgrootte tot 2 MB. Wat velen niet voorzien hadden, bleek de UAHF (User Activated Hard Fork) waarheid te worden met de afsplitsing van Bitcoin Cash op 1 augustus om 20:12 uur. Bitcoin Cash is ‘geboren’ op het moment dat blok 478.559 werd gedolven. Tot en met blok 478.558 is de blockchain voor zowel Bitcoin als Bitcoin Cash gelijk.

Kenmerken Bitcoin Cash

  • Bitcoin Cash is afsplitsing van Bitcoin en heeft als doel de voortzetting van Bitcoin als digitaal geld. Bitcoin Cash ziet P2P electronic cash for the internet als de visie van Satoshi Nakamoto. Snelle transacties, lage transactiekosten en betrouwbaarheid zijn de eigenschappen.
  • De blokgrootte van Bitcoin Cash is veel groter dan bij Bitcoin. Bitcoin Cash vergroot de blokken tot 8 MB.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid. Vanwege de afsplitsing zijn er twee blockchains. Bitcoin Cash draagt zorg dat gebruikers beide ketens kunnen gebruiken. (replay and wipeout protection) SigHash opent de deur naar een andere wijze van ondertekening van transacties en vergroot hiermee tevens de veiligheid van wallets.
  • Mining van Bitcoin Cash vergt rekenkracht en middels aanpassing van de moeilijkheidsgraad (PoW) is sturing van het tijdsinterval van mining mogelijk. Bitcoin kent gemiddeld om de 10 minuten een nieuw blok dat wordt toegevoegd aan de blockchain. Bitcoin Cash maakt hierbij de afweging dat het economisch interessant moet zijn bij een lage hash rate (rekenkracht) voor het vinden van nieuwe blokken.

Waar te koop?

Bitcoin Cash is ontstaan als afsplitsing van Bitcoin en is op dit moment niet vrij te verhandelen op beurzen. Dit is gelegen aan het feit dat het netwerk vooralsnog onvoldoende beschikt over miners. Confirmaties van transacties duren extreem lang en de handel die wel plaatsvindt is ‘virtueel’. (OTC) Verder heeft elke houder op het moment van splitsing recht op Bitcoin Cash. Een Bitcoin geeft één Bitcoin Cash. Voor gebruikers betekent dit splitsing van coins. Daarbij dien je te letten op veiligheid. Aaron van Wirdum benoemd dit in zijn artikel: “A Beginner’s Guide to Claiming Your “Bitcoin Cash” (and Selling It)“. In een enigszins technische uiteenzetting wordt dit uitgelegd. Zijn advies neem de tijd is raadzaam. Enerzijds vanwege het zoekend zijn van de markt en anderzijds eventuele blootstelling van jouw privé sleutels en dus toegang tot jouw Bitcoins.

Wil je toch Bitcoin Cash kopen of verkopen? Neem dan de volgende punten in acht.

  • Heb je zelf recht op Bitcoin Cash omdat je voor de splitsing Bitcoins in jouw eigen wallet had, dan dien je Bitcoin Cash te splitsen.
  • Splitsen wordt uitgelegd in het artikel van Aaron van Wirdum en Ledger Wallet heeft een handleiding.
  • Wil je Bitcoin Cash kopen, dan dien je over een wallet te beschikken. Ledger Nano S ondersteunt Bitcoin Cash.

Koop of verkoop via LiteBit.

Omwisselen van Bitcoin Cash