Ga naar de inhoud

Hoe werkt Bitcoin?

Bitcoin is naast digitaal geld een software protocol dat het mogelijk maakt om bitcoins te versturen en te ontvangen. Bitcoin ontleend haar waarde aan hetgeen gebruikers hieraan toekennen. Dit is een kwestie van vertrouwen en het spel van vraag en aanbod. Elke transactie wordt vast gelegd in de blockchain. De blockchain is een decentrale administratie die iedereen in kan zien. Bijvoorbeeld via Blockchain.info. De transacties komen tot stand via Bitcoinadressen.

Om Bitcoins te versturen dien je te beschikken over de privésleutel, hiermee toon je aan dat jij de eigenaar bent van het betreffende Bitcoinadres. Door gebruik te maken van het protocol wordt de transactie kenbaar gemaakt aan het netwerk. De transactie omvat een wiskundige puzzel en wanneer deze wordt opgelost dan ligt de transactie vast. De transactiesnelheid is momenteel 7 transacties per seconden welke bepaald door de grootte van de blockchain. (1 MB) Om jouw transactie ‘voorrang’ te geven dien je een fee te betalen. Dit is de miners fee.

Miners zijn partijen die rekenkracht beschikbaar stellen aan het netwerk. Daarvoor gebruiken zij speciale computers. De miners krijgen voor het oplossen van de puzzels een beloning. Naast de genoemde miners fee ontvangen zij voor het delven van een nieuw blok op de blockchain een vergoeding. Die vergoeding is de creatie van nieuwe Bitcoins.