Ga naar de inhoud

Wallstreet verwachting Bitcoin

Wall Street strateeg Tom Lee (Fundstrat) ziet Bitcoin als een alternatief voor goud. Bitcoin handelt nu rond de USD 2.500. Tom Lee zijn model geeft een indicatie van de koers over 5 jaar: range USD 20.000 tot 55.000. (2022) Deze uitspraak is de eerste vanuit Wall Street. Het rapport draagt de toepasselijke titel: “A framework for valuing bitcoin as a substitute for gold.”

Framework Bitcoin USD 55.000

Dat Bitcoin en andere cryptovaluta het afgelopen halfjaar een stijging hebben laten zien dat staat vast. De media berichten volop over de koersstijging van Bitcoin (162%) en van Ethereum (+3.265%). Lee ziet als belangrijke drijfveer voor deze stijging de toevlucht in cryptomunten als vervanging voor goud. Met zijn framework tracht hij uitspraken te doen over mogelijke scenario’s voor de koers. De range 20.000 tot 55.000 USD binnen 5 jaar is daar een resultaat van. Uiteindelijk is het ook van belang de onzekerheden mee te nemen. Dat begint bij de aannames voor dit model.

  • Groei van de monetaire geldhoeveelheid M0 in Amerika: 6,5% jaarlijks sinds 1921
  • Waardestijging van alternatieven ten opzichte van M0: 554% sinds 1921 (eigen model Fundstrat 400%)
  • Aandeel van Bitcoin en alternatieven: 5% model (nu 0,7%)

Uitkomst van het model is een waarschijnlijke koersstijging tot USD 20.300 in 2022. Zoals een ‘goed’ model beaamt is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De gevoeligheidsanalyse laat een koers zien in de range van USD 12.000 tot USD 55.000. Gegeven de huidige koers van USD 2.500 heeft Bitcoin een substantiële upside.

Stel nu eens voor dat centrale banken beginnen met het investeren in cryptovaluta. Fundstrat ziet dat banken de overweging maken om te investeren in cryptovaluta. De opvatting is dat bij een totale marktomvang van ruim 500 miljard Dollar, banken cryptovaluta als asset beschouwen voor investeringen. (momenteel is de marktomvang 90 miljard) Juist die beslissing om te investeren verandert het totale spel. Momenteel investeren banken in goud. (18% goudvoorraad)

De schaarste van Bitcoin in combinatie met het investeren van banken in Bitcoin doen de koers stijgen aldus het model. De verwachtingen over de lange termijn zijn enigszins te bevatten, de weg ernaartoe is nog omgeven door angst, onzekerheid en twijfel. De gemeenschap is verdeelt en 1 augustus markeert een nieuwe wegwijzer. Het scaling vraagstuk van Bitcoin kan dan (mogelijk) een nieuw impuls gegeven. Dit vraagstuk leidt tot bewegelijkheid van de koers.

Tom Lee noemt die bewegelijkheid en noemt een (verdisconteerde) volatiliteit van 75%. Dit is substantieel hoger dan goud. (10%) Echter goud heeft in de jaren 1971 tot 1980 ook grote volatiliteit gekend, 90%. Juist de huidige bewegelijkheid geeft momenten om Bitcoin ‘voordelig’ aan te kopen of te handelen op de koers.

Investeer enkel geld dat je kan missen.