Ga naar de inhoud

De Blockchain

De software achter het Bitcoinbetalingssysteem (de Blockchaintechnologie oftewel de Blockchain) fungeert als het ware als tussenpersoon. De Blockchain kan worden gezien als een groot openbaar kasboek dat alle transacties en bijbehorende data, tijden, eigenaren en saldi van het Bitcoinnetwerk automatisch controleert en bewaart. Het revolutionaire is echter dat deze software volledig open source, gedecentraliseerd en onafhankelijk is. Er is dus geen financiële instelling of regelgever die het systeem beheert of controleert. Het netwerk controleert zichzelf. En doordat de Blockchain een decentraal register is, bezit ieder knooppunt in het netwerk een volledige kopie van de Blockchain. Iedereen in het systeem beschikt zodoende over a shared single source of truth.

Elke transactie in het betalingsnetwerk wordt door vele duizenden knooppunten gevalideerd en vastgelegd. De verificatie van deze transacties zorgt er tevens voor dat nieuwe bitcoins kunnen worden gecreëerd. Dit proces heet delven (mining) en dankt zijn naam aan het delven van goud. Bitcoin wordt namelijk ook wel het nieuwe goud genoemd. Bitcoins minen houdt in dat er ingewikkelde berekeningen moeten worden opgelost met de rekenkracht van processors. Wanneer iemand als eerste met zijn of haar computer of met speciale mining-hardware een som weet op te lossen, wordt men beloond met bitcoins. Echter is deze traditionele manier van individueel bitcoins delven door de hoge concurrentie al lang niet meer rendabel. Daarom zijn er tegenwoordig diverse zogenoemde mining pools waar men de krachten bundelt in de hoop alsnog bitcoins te ontvangen. In deze groepen worden de bitcoins verdeeld onder de deelnemers. Maar des te meer computers er naar bitcoins delven, hoe moeilijker het wordt. Bovendien zijn er slechts een beperkt aantal bitcoins beschikbaar.

In totaal kunnen er maximaal 21 miljoen bitcoins worden gedolven. In tegenstelling tot fiat geld kan dit aantal niet worden vergroot. Hierdoor is de kans op waardevermindering lager. Ook is het lastiger om de Bitcoin koers te manipuleren doordat banken Bitcoin niet kunnen devalueren of revalueren. Het is immers een decentraal systeem.

Het eerste blok van de blockchain werd gedolven op 02-03-2009. Dit is de Genesis Block.

[notification type=”alert-info” close=”false” ]Het eerste blok van de Blockchain: 00000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f[/notification]

De vergoeding van 50 BTC ging naar het adres 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa. Sindsdien zijn we 458156 blokken verder. (20-03-2017) Gemiddeld wordt elke 10 minuten een nieuw blok toegevoegd aan de Blockchain. Elk nieuw blok creëert nieuwe bitcoins. De vergoeding in nieuwe Bitcoins wordt elke 210.000 blokken gehalveerd, grofweg om de 4 jaar. Op dit moment is de vergoeding 12,5 BTC.